Ohjelmisto

KS-Taloushallintopalvelut käyttää Visman Fivaldi-taloushallinto-ohjelmistoa. Lisätietoa Fivaldista löytyy Visman omilta nettisivulta osoitteesta www.visma.fi.